logo

BoşanmalarTürkiye`de Kolay Tanınanacak

Yeni yasa değişikliğine göre yabanci ülke mahkemeleri veya idari makamları tarafından verilen boşanma kararlarının Türkiye`de tanıma davası aҫmadan nufus kütüğüne tescili iҫin ne yapılmalı?

Vatandaşlarımızın  yabancı ülke mahkemeleri tarafından verilen boşanma kararının Türkiye’de tanınması için açtıkları tanıma-  tenfiz davası nedeniyle, yurtdışı tebligat işlemlerinin uzun sürmesi yanında  genelde davayı vekil aracılığıyla takip etmek zorunda kalarak fazla masraf ödemek zorunda kalmaları mağduriyetlere sebep olmuştur. Bu nedenle yeni yasal düzenleme yapılmıştır.

30052 sayılı Resmi  Gazete’de yayımlanan 690 sayılı KHK’ da yapılan düzenlemeyle ; 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununda yapılan değişiklik ile,  Türk vatandaşlar hakkında yurt dışında yabancı ülke mahkemeleri ya da idarî makamlar tarafından verilen boşanma kararları artık tarafların veya vekillerinin ( vekillere bu konuda özel yetki verilmesi gerekir)  ortak başvurmaları şartıyla Türkiye’de dava açmaksızın yurtdışı temsilciliklerimizde( konsolosluklarda  veya yurtiçinde belirlenen nüfus müdürlüklerine başvurup boşanma kararlarını doğrudan nüfus kütüğüne işlenmesi imkanı tanınmıştır.

Daha önce sadece yurtdışında mahkemelerce  verilen boşanma kararlarına ilişkin tanıma davası açılabilme imkânı vardı, ancak değişik ülkelerde, idarî makamlar tarafından da boşanma kararı verilebildiğinden; bu boşanma kararlara  ilişkin tanıma davası açılamayıp yeniden Türkiye’de boşanma davası açmak geriyordu. Yeni getirilen  düzenlemeyle, yurtdışında idarî makamlarca ( ör. Belediye) verilen boşanma kararlarının  da tanıma davası açılmadan geçerli sayılmasına imkan sağlanmıştır.

Ancak, yeni getirilen düzenleme sadece yurtdışı adli veya idari makamlarca verilen boşanma kararlarının tanınmasına yönelik olup, müşterek çocukların velayeti, evlilik süresince edinilmiş malların paylaşımı, nafaka veya tarafların maddi veya manevi tazminat taleplerine ilişkin hususları kapsamamaktadır. Belirtilen hususlara ilişkin olarak  eskiden geçerli olan yasal düzenlemeler geçerli olmaya devam edecektir.

5490 sayılı Kanunda yapılan bu değişiklik nedeniyle, yeni hükümlere göre işlem yapılmaya başlanabilmesi için, bu işlemlerin ne  şekilde yapılacağına dair usul ve esasların belirleneceği ve İçişleri Bakanlığının hazırlayacağı yönetmeliğin yürürlüğe girmesi gerekmektedir. Bu nedenle, henüz işlem yapılmamaktadır. Ancak yönetmelik çalışmaları hızlı bir şekilde devam etmekte olup, en kısa zamanda yayımlanması düşünülmektedir.

Yapılan değişikliğe göre,  yabancı ülke mahkemelerince veya idarî makamlarınca verilen boşanma kararının ( kesinleşmiş olması ve Türk kamu düzenine açıkça aykırı olmaması şartıyla) Türkiye’de geçerli sayılabilmesi için, boşanan tarafların mutlaka boşanma kararının verildiği ülke yurtdışı temsilciliklerine ya da Türkiye’de belirlenen nüfus müdürlüklerine beraber giderek ya da tarafların yetkili vekillerinin birlikte başvurmaları gerekiyor. Beraber başvurmazlarsa veya başvuru sırasında belgeler eksik olursa , yeni düzenlemeden faydalanamayacakları bilinmelidir. Kaldı ki, taraflar veya vekilleri  yetkili makama birlikte başvursalar dahi, ilgili makam belgeleri eksik bulursa ya da Türk kamu düzenine açıkça aykırı düşen bir durum ile karşılaşırsa kararın nüfus kütüğüne tescili talebini reddedebilecektir, bu durumda yine  eskiden olduğu gibi  tanıma davası açılması gerekmektedir.

 

 

 

 

Share
1076 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ