‘Bulgaristan Türkleri ve Siyasal Hayata Katılım’ kitabı yayınlandı

Hollanda Türkevi Araştırmalar Merkezi Avrupa göç literatürüne yeni bir eser daha kazandırdı. 2015 yılından bu yana, Doktora Tezleri Yayın Projesi’ni uygulamaya koyan Türkevi, başta Avrupa’da yaşayan Türkler olmak üzere, Türkiye-AB..

‘Bulgaristan Türkleri ve Siyasal Hayata Katılım’ kitabı yayınlandı
banner

Hollanda Türkevi Araştırmalar Merkezi Avrupa göç literatürüne yeni bir eser daha kazandırdı. 2015 yılından bu yana, Doktora Tezleri Yayın Projesi’ni uygulamaya koyan Türkevi, başta Avrupa’da yaşayan Türkler olmak üzere, Türkiye-AB ilişkileri ve Türk Diasporası hakkında hazırlanan tezleri yayınlamaya devam ediyor. Avrupa Türkleri sosyolojisinde bilgi birikiminin artırılması ve başvuru kaynakları oluşturulmasına katkıda bulunmanın amaçlandığı yayınların sonuncusu, “Bulgaristan Türkleri ve Siyasal Hayata Katılım” çalışması oldu.

 

Dr. Vahit Sadal’ın, ‘Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı’nda hazırladığı doktora tezi çalışması, Bulgaristan’da yaşayan Türk azınlığın siyasal hayata katılımını incelemektedir. Bu çerçevede ele alınan başlıca konular arasında, “Bulgaristan Türklerinin statüsü, sosyo-ekonomik ve kültürel durumu, göç olgusu, etnisite, etnik kimlik, etnik ilişkileri; etnik siyaset, azınlıkların siyasal katılımı, bu katılımdaki değişimler ve değişimi etkileyen faktörler ile Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH), 1997- 2000 yılları” yer almaktadır.

Çalışmanın amacı; komünist dönem sonrası, Bulgaristan’daki Türk azınlığının sosyo-ekonomik ve siyasi durumunu araştırmak; etnik azınlık bağlamında problemlerini ve endişelerini saptamak ve böylece bulgularımız ışığında problemlerine olası çözümler önererek, bulguların gelecekte yapılacak araştırmaların kullanımına sunulması, olarak tanımlanmaktadır. Çalışmanın bir diğer amacı ise, alan çalışması yoluyla elde edilen bu birincil verileri politika yapıcıların hizmetine sunmayı hedeflemektedir.

 

Bulgaristan nüfusun yaklaşık % 9’unu oluşturan Türk azınlığın, Osmanlıdan günümüze tarihsel sürecinin özet olarak verildiği çalışmada, 1984-1989 asimilasyon ve baskı dönemi, Bulgaristan’ın Avrupa Birliği (AB) adaylık süreci ile 2000’li yıllar dönemi incelenmiştir. Çalışmada sadece Türk azınlık araştırılmamış, dini ve kültürel yakınlıkları nedeniyle Müslüman Pomak ve Romanlara (Çingene) da yer verilmiştir. Bulgaristan’da Türk ve Müslüman azınlık, demografik endişeler başta olma üzere çeşitli nedenlerle, anlaşmalı ve/veya zorunlu göçe tabi tutulmuştur. Günümüzde Türkiye yerine AB ülkelerine yönelmiş görünen azınlığın göç problemi de çalışmada ayrıca ele alınmıştır.

 

Hollanda Türkevi Araştırmalar Merkezi, kitabın sunuş bölümünde, her ne kadar, Avrupa Türkleri, Bulgaristan ve Balkan Türkleri kadar, Avrupa ülkelerinde uzun bir geçmişe sahip olmasalar da, Bulgaristan Türklerinin siyasi katılım mücadelelerinden öğreneceklerinin olduğuna dikkat çekiyor. Çünkü, Avrupa’nın farklı ülkelerinde, hassaten Hollanda örneğinde, Türklerin, önce uzun süre ana akım siyasi partilerde katılım mücadelesi verdikleri belirtilirken, kısmen başarılı olmalarına rağmen, bir süre sonra, Türk kökenli siyasetçilerin, yavaş yavaş, ana akım partileri terk ettikleri belirtiliyor. Terk edenlerin bazıların, kendi partilerini, her ne kadar etnik temelde olmaması için üstün gayret sarf etseler de, kurarak, seçimlere de katılıp, parlamentolarda temsil edildiklerine işaret ediliyor.

 

Avrupa Türkleri siyasal katılım mücadelesine de katkıda bulunacağı düşünülen, “Bulgaristan Türkleri ve Siyasal Hayata Katılım” kitabı Türkevi ve Çizgi Kitabevi Yayınları arasında okuyucuya sunulmuştur. Kitap, Çizgi Kitabevi ve diğer kitapçılardan temin edilebilir. www.cizgikitabevi.com bilgi@cizgikitabevi.com

banner

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

banner

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL