logo

Künye

Sahibi / Uitgever

Genel Yayın Yönetmeni / Hoofdredacteur

Erol Çokluk

+ 31 (0) 651118037

Yayın Kadrosu / Redactie

Yazar Kadrosu / Columnisten

 

Reklam ve Dağıtım / Advertenties en Verspreiding

Tel: +31. (0) 53 – 434 47 54

Adres

Haaksbergerstr 308 7513 EH Enschede  Hollanda

Tel: + 31. (0) 53 – 434 47 54

www.damla.nl info@damla.nl

Grafik – Tasarım Vormgeving

Damla Ajans

Pre-Press en Druk   Drukkerij Rodi

Damla, aylık bir gazete olup   ücretsizdir. Posta ücreti karşılığında abone olunabilir. Gazetemizde yer alan yazı ve

resimler “özellikle yazarlarımızın yazıları” gazetemizden yazılı izin alınarak ve kaynak gösterilerek kullanılabilir. Yazı

ve reklamlardan doğacak her türlüsorumluluk sahibine aittir.

İmtiyaz Sahibi : Erol Çokluk
Gündüz Editörleri :
Gece Editörleri : ….
Adres : Haaksbergerstr 308
Telefon : 0031 53 434 47 54
E-posta : info@damla.nl
Haber Yazılımı : http://www.damla.nl
Yer Sağlayıcı (YS-3232) :

Share